Statuten


De statuten van de feitelijke vereniging 'Koninklijke Kortrijkse BC' werden goedgekeurd door de algemene statutaire vergadering op 22 mei 2018.

Downloaden (PDF, Onbekend)