Biljartfederatie

In de onderliggende pagina's vinden jullie een aantal documenten terug die gebruikt wordt door de KBBB.

Tevens kan je hier de prestaties volgen van de NIDM-ploegen van de KKBC.