Bestuur KKBC

Jaarlijks houdt de KKBC een algemene statutaire vergadering. In deze vergadering wordt, met een beurtrol van drie jaar, de samenstelling van het bestuur vernieuwd of herkozen. Voor het ogenblik is het bestuur samengesteld als volgt:

Bernhard Bekaert
Voorzitter

Johan Denoulet
Johan Denoulet
Sportbestuurder

Eric Vandaele Secretaris
Eric Vandaele
Penningmeester

Vangansbeke Luc 4x5
Luc Vangansbeke
Ploegverantwoordelijke
1ste ondervoorziter

Eric Huysentruyt Raadslid
Eric Huysentruyt
Erevoorzitter

De Rynck Ivan
PR-verantwoordelijke
2de ondervoorzitter

Een overzicht van de voorzitters van de Koninklijke Kortrijkse BC, door de jaren heen.

Alle voorzitters