Aankomst op 2de band

In voorbereiding op de gekende 'paraplu' bekijken we even de aankomst op de 2de korte band.

 

De puntentelling 'vertrek' is gelijk aan die van het VK10-systeem. De aankomst op de 2de band is iets moeilijker. Die loopt van 0 tot 10 (zie figuur hiernaast)

 

De berekening lijkt moeilijk, maar valt uiteindelijk wel mee. Vermenigvuldig vertrek met aankomst, deel vervolgens door 10 en dat is het mikpunt op de (1ste) lange band. Op die 1ste lange band is de puntentelling zoals in de gangbare systemen VK10 of VK12.